การ setup E-mailบน iphone

Mar 16

ขั้นตอนการตั้งค่า

 1. กดปุ่ม Home เพื่อไปเมนูหลัก
 2. เลือกที่เมนู Settings
 3. ในหน้าต่าง Settings เลือกไปที่ Mail , Contacts , Calendars
 4. ในหน้าต่าง Mail , Contacts , Calendars ให้เลือก Add Account…
 5. ในหน้าต่าง Add Account… เลือกไปที่ Other
 6. ในหน้าต่าง Other เลือก Add Mail Account
 7. ในหน้าต่าง New Account ให้ป้อนรายละเอียดลงไปดังนี้
  Name : ชื่อของคุณ
  Address : (ใส่ E-Mail Address)
  Password : xxxxx
  Description : (ใส่ E-Mail Address)

  เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม return โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าต่างเพื่อไปกำหนดค่า IMAP และ POP
 8. เลื่อนมาที่ Incoming Mail Server ให้ป้อนรายละเอียดลงไปดังนี้
  Host Name : mail.ชื่อโดเมนของคุณ
  User Name : (ใส่ E-Mail Address)
  Password : xxxxx
 9. เลื่อนมาที่ Outgoing Mail Server(SMTP) ให้ป้อนรายละเอียดลงไปดังนี้
  Host Name : mail.ชื่อโดเมนของคุณ
  User Name : (ใส่ E-Mail Address)
  Password : xxxxx
 10. กดปุ่ม save
 11. มีหน้าต่างแจ้งว่าไม่สามารถใช้ SSL ได้ หากต้องการกำหนดค่าโดยไม่ใช้ SSL ก็ให้ตอบ Yes ในที่นี้ตอบ Yes ไป โดยกดปุ่ม Yes
 12. กดปุม Home เลือกที่ Icon Mail
 13. ระบบก็จะทำการ Connect สามารถใช้งานได้ครับ

ขั้นตอนที่ 11 หากพบข้อความว่า Cannot Get Mail The connection to the server “mail.ชื่อโดเมนของคุณ” failed. อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เปิด EDGE หรือ 3G ให้ไปเปิดก่อนจึงจะเชื่อมต่อระบบได้ครับ

Leave a Reply