B247Hosting

B247Hosting.Com  ให้บริการโดยบริษัท แบรนด์ ไอเดนติตี้ แอนด์ อินโนเวชั่นจำกัด   ให้บริการทางด้าน Innovation และการออกแบบ Design ครบวงจรให้กับบริษัทต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมานานกว่า 8 ปี   นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาฟรี เบื้องต้นสำหรับการมีเว็บไซต์หรือการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท